Algemene voorwaarden van het Taartenatelier:

 

 • ·         De opdracht wordt per e-mail,  telefonisch of na een consult vastgelegd. Het Taartenatelier stuurt een beschrijving van de opdracht per e-mail naar de opdrachtgever.  De opdracht is definitief zodra deze per e-mail is goedgekeurd en bevestigd door de opdrachtgever, de aanbetaling is ontvangen en er akkoord is voor de leveringsvoorwaarden.
 • Bij bruids- en stapeltaarten wordt voor het maken van een ontwerp een bedrag van € 50,- in rekening gebracht, welke vooraf betaald dient te worden. Wordt aan de hand van het ontwerp de opdracht definitief, dan worden de kosten van het ontwerp weer afgetrokken van de totale kosten van de opdracht. Het ontwerp wordt niet verstrekt aan de opdrachtgever en is uitsluitend ter inzage voor de opdrachtgever.
 • ·         Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp en de prijsopgave dient er een aanbetaling te worden gedaan van 50% van het totale bedrag, waarna de opdracht definitief is. De  opdrachtgever ontvangt altijd een factuur met het totaal te betalen bedrag met daarop vermeld de uiterste betaaldatum.Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige verschuldigde bedrag uiterlijk twee weken voor de leverdatum te zijn voldaan op rekening van het Taartenatelier. Het Taartenatelier stuurt een bevestiging van de betaling per e-mail.
 • ·         Indien er geen tijdige betaling is ontvangen, dan wordt de opdracht door het Taartenatelier geannuleerd. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever worden de reeds gemaakte kosten voor arbeid en materialen in rekening gebracht vanaf vier weken voor de leverdatum. Eventueel betaalde kosten voor een proefsessie en het ontwerp worden hierbij niet geretourneerd.
 • ·         Er is, indien deze beschikbaar is, een mogelijkheid om een taartstandaard  te lenen gedurende een overeengekomen termijn. Hiervoor worden borgkosten berekend waarvan de hoogte afhankelijk is van het type standaard. Deze waarborgkosten worden geretourneerd na inlevering van de onbeschadigde standaard binnen de overeengekomen termijn.·Bij gebruik van herbruikbaar stapelmateriaal zoals pilaren of plateaus, worden eveneens waarborgkosten berekend, waarvoor dezelfde voorwaarden gelden als bij het lenen van een taartstandaard.
 •  ·        Bij gebruik van niet eetbare materialen zal het Taartenatelier dit ten allen tijden duidelijk vermelden en toelichten. Het Taartenatelier kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik of het niet opvolgen van het advies met betrekking tot deze niet eetbare materialen.
 • ·         Het aantal aangegeven porties per taart is een richtlijn volgens een snij schema wat door het Taartenatelier ter beschikking wordt gesteld. De verantwoordelijkheid voor de verdeling volgens dit schema van de porties ligt bij de opdrachtgever.
 • ·         Bij taarten vanaf 40 personen bestaat de mogelijkheid om een proefsessie aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen € 30,- per sessie (voor 2 personen). Bij bestellingen vanaf € 350,- worden de kosten van de proefsessie in mindering gebracht op het totale bedrag. De proefdatum dient minimaal 1 week van tevoren bekend te zijn bij het Taartenatelier en kan tot 3 dagen van tevoren (kosteloos) geannuleerd of verzet worden. Bij annulering of verzetten van de datum na deze termijn worden de eventueel gemaakte kosten voor arbeid en materialen in rekening gebracht. Het bedrag van € 30,- voor de proefsessie dient minimaal één week voor de afgesproken datum te zijn voldaan.
 • ·         Afleveren van taarten op een locatie binnen een straal van 50 kilometer van Het Taartenatelier geschiedt uitsluitend bij taarten van minimaal 3 verdiepingen of indien de taart niet in het geheel vervoerd kan worden. Er wordt hiervoor altijd een aparte prijsopgave gemaakt. Bij een afstand groter dan 50 kilometer van het Taartenatelier wordt in overleg met de klant bekeken of eventuele levering mogelijk is.
 • ·         Voorwaarde voor levering is dat de ingang van de locatie goed bereikbaar is met de auto en er eventueel een lift beschikbaar is bij levering op een verdieping. Indien dit niet het geval is, wordt de taart tot zo dicht mogelijk bij de ingang gebracht, waarna deze wordt overgedragen aan de verantwoordelijke op de locatie om de taart in delen of in zijn geheel op de daarvoor bestemde tafel te plaatsen, waarna het Taartenatelier verder zorg draagt voor het stapelen en eventueel afwerken van de taart.
 • ·         Indien de taart niet wordt bezorgd door Het Taartenatelier, dan zorgt deze ervoor dat de taart veilig en stabiel vervoerd kan worden en geeft de vervoerder duidelijk advies over het veilig vervoeren van de taart.  Er kan een borgbedrag worden gevraagd bij gebruik van een speciale taartdoos waarin de taart vervoerd wordt en deze dient ook weer geretourneerd te worden bij het Taartenatelier. Indien een taart desondanks toch beschadigd raakt tijdens het vervoer, dan kan Het Taartenatelier daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • ·         Taarten bestaande uit minder dan 3 lagen worden niet bezorgd, maar kunnen op afspraak bij het Taartenatelier worden opgehaald.
 •  ·        Het Taartenatelier is een eenpersoons bedrijf. Bij calamiteiten of overmachtsituaties behoudt Het Taartenatelier het recht om een opdracht over te dragen (na overleg met de opdrachtgever) of, indien nodig, te annuleren. Het Taartenatelier zal hierbij naar beste kunnen zoeken naar een passende oplossing. Het Taartenatelier beoordeelt of er sprake is van een overmachtsituatie of calamiteiten. Bij annulering van de opdracht door het Taartenatelier worden alle reeds betaalde bedragen geretourneerd (inclusief eventuele ontwerp kosten en kosten voor proefsessies). Het Taartenatelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra te maken kosten voor de opdrachtgever of emotionele schade als gevolg van de annulering.

 

Reserveren en voorwaarden voor workshops:

 

 • Een reservering door een klant voor één of meerdere plaatsen voor een workshop wordt bevestigd door het Taartenatelier via e-mail. Het Taartenatelier stuurt hierbij een factuur met het          verschuldigde bedrag voor de workshop.

 • De reservering is pas definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op rekening van het Taartenatelier.

 • Annuleren van de workshop kan kosteloos tot 14 dagen voor de workshopdatum. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de workshopdatum wordt 50% van het totaalbedrag geretourneerd door het Taartenatelier. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de workshopdatum wordt geen geld meer geretourneerd. Bij annulering door de klant heeft deze het recht om zelf voor een plaatsvervanger te zorgen. Indien er nog mensen op een reservelijst van het Taartenatelier staan zal deze proberen om een plaatsvervanger te vinden en de klant de mogelijkheid te bieden om de workshop naar een andere datum te verzetten.

 • In overmachtsituaties of bij calamiteiten heeft het Taartenatelier het recht om een workshop te annuleren of te verzetten. Het totale betaalde bedrag zal hierbij door het Taartenatelier worden geretourneerd aan de klant of er wordt in overleg met de klant een nieuwe datum ingepland.

 • Indien er weinig aanmeldingen zijn voor een workshop wordt in onderling overleg met de klant besloten of deze de workshop wil laten doorgaan op de gereserveerde datum. De klant mag ervoor kiezen een nieuwe datum in te plannen of om het reeds betaalde bedrag retour te krijgen.